Selecteer een pagina

Heuvelrug Wonen lanceert website over duurzame woningverbetering en energiebesparing voor haar huurders

Goed nieuws voor huurders van Heuvelrug Wonen. Zij kunnen gegarandeerd besparen op hun energielasten en comfortabeler wonen. Op de website Heuvelrug Wonen Duurzaam staat informatie over wat huurders kunnen doen om hun huis te verduurzamen.

Heuvelrug Wonen verduurzaamt, de komende 5 jaar, ruim 800 woningen. Huurders kunnen een kijkje nemen op www.heuvelrugwonenduurzaam.nl. Op de website staat informatie over de verduurzamingsmaatregelen die Heuvelrug Wonen gaat aanbieden. Ook krijgen huurders inzicht in hun energieverbruik, energiebesparing en slimme tips.

Heuvelrug Wonen werkt samen met KAW, Atriensis en Huurderbelangenvereniging
In gezamenlijkheid met KAW, Atriensis en de Huurderbelangenvereniging verduurzaamt Heuvelrug Wonen op een actieve en duurzame manier haar bestaande bezit. Deze woningen worden naar energie-index <1,20 (voorheen energielabel A) gebracht.

Doel is woonlasten beheersbaar te houden
Heuvelrug Wonen neemt haar maatschappelijke opgave serieus als het gaat om het verduurzamen van haar woningvoorraad. Heuvelrug Wonen wil vooral de woonlasten van haar huurders beheersbaar houden. Daarnaast leveren zij hiermee een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Samen aan de slag voor meer betaalbare en duurzame woningen

Elk jaar op 1 juli krijgen huurdersorganisatie en de gemeente van de woningcorporaties een (verplicht) overzicht van hun plannen, die moeten bijdragen aan het  woonbeleid van de gemeente. Dit wordt ‘het bod’ genoemd. Tegelijk met dit  bod, gaat de woningcorporatie ook in overleg met de gemeente en de huurdersorganisaties om tot prestatieafspraken te komen. In prestatieafspraken leggen de woningcorporaties, gemeente en huurdersorganisaties vast wat de betrokken partijen gaan doen voor het aanbod van meer betaalbare en duurzame woningen in de gemeente.  Deze  prestatieafspraken moeten door de woningcorporaties uiterlijk 15 december ingediend worden bij de Minister  Wonen& Rijksdienst .

De gemeente en de huurdersorganisaties hebben onlangs het bod voor 2018 ontvangen van de Federatie (Heuvelrug Wonen, Rhenam  Wonen en Woningbouwvereniging Maarn) met het verzoek om een reactie te geven. In het bod  staat een overzicht  van de  activiteiten, acties en maatregelen, verdeeld over  vijf thema’s waarmee  corporaties in 2018 (en daarna) aan  de slag gaan.   Om een idee te krijgen bij de afspraken, volgen hier per thema enkele voorbeelden:

  • Bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep; voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen en nieuwbouw huurwoningen.
  • Duurzaamheid; de verduurzaming van de voorraad sociale huurwoningen en de inzet van een energiecoach.
  • Huisvesting specifiek groepen: aanbod van passende huisvesting voor senioren, ex- ggz-ers, gehandicapten en jongeren uit de jeugdzorg, met zorg en begeleiding op basis van maatwerk.
  • Leefbaarheid: wat is er nog om de leefbaarheid in dorpen te verbeteren en wat kunnen hierover met elkaar afspreken?
  • Wonen & Zorg :signalering en voorkomen van problemen op het gebied van financiën, overlast, zelfstandig wonen en leven en aanbod van wonen,  zorg en welzijn.

Het volledige bod van 2018 op de Woonvisie van de Federatie kunt u vinden op www.heuvelrug.nl/bod 2018 en op de websites van de woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Alle huurders kunnen tot uiterlijk 15 augustus bij hun huurdersorganisatie terecht voor meer informatie en via hen ook reageren op het bod.

Buurtpreventie WhatsApp-groep

Een veiligere buurt: Sluit aan bij een bestaande WhatsApp-groep of start uw eigen Buurt Whatsapp-groep.

Overal in Nederland maken steeds meer inwoners gebruik van een BuurtWhatsApp-groep om hun buurt veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar via BuurtWhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Wij juichen, net als de politie, het initiatief van een BuurtWhatsApp-groep van harte toe. Buurtbewoners zijn extra ogen en oren in de wijk. Daarom gebruiken wij een kaart met daarop de BuurtWhatsApp-groepen die al actief zijn en hoe u hierbij kunt aansluiten.

Is er nog geen BuurtWhatsApp-groep actief? Dan kunt u zelf een nieuwe groep starten. Bekijk het krantenartikel of rechtstreeks informatie/aanmelden via de gemeente, neem contact op met Esther Willemsen. veilig@heuvelrug.nl

Speerpunten jaarplan 2017

1.     HUURBELEID

De financiële situatie van huurders is de afgelopen jaren mede door de economische crisis, duidelijk verslechterd. Toch zijn de huren door Heuvelrug Wonen in veel gevallen steeds (fors) verhoogd. Wij zijn dan ook van mening dat de huren ook in 2017 moeten worden gematigd. Hierover gaan wij (als Collectief) stevig in gesprek met Heuvelrug Wonen. Het gaat daarbij, wat ons betreft, zowel om huurders met de laagste inkomens, als om de midden en hoge inkomensgroepen.

2.     TERUG NAAR DE HUURDER

De afgelopen jaren is het aantal onderwerpen waar huurdersorganisaties mee te maken krijgen, enorm gestegen. Het gaat al lang niet meer alleen om huren en een kwalitatief goede woning. Die veelheid van onderwerpen dwingt ons om keuzes te maken. We willen dat doen in overleg met de huurders; wat vinden zij belangrijk.

3.     PRESTATIEAFSPRAKEN

In 2016 heeft huurdersbelangenvertegenwoordiging voor het eerst als volwaardige partij deelgenomen aan de jaarlijks te maken prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties op het gebied van (sociale) huisvesting in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het gaat daarbij om zaken als:

–          betaalbaarheid en beschikbaarheid

–          duurzaamheid

–          huisvesting specifieke groepen

–          wonen en zorg

In 2017 willen we meer betrokken zijn / een rol spelen bij de vervolgactiviteiten rond deze thema’s. Daarnaast zullen wij ons inzetten voor het verder structureren van het proces van prestatieafspraken; o.a. het meer concreet maken van de afspraken en het bewaken van de voortgang en de resultaten.

4.       PROFESSIONALISERING

Het jaar 2017 staat wederom in het teken van verdere professionalisering van bestuursleden; dit in samenwerking met de HBV in Leersum en Driebergen. De in 2016 gekozen structuur van  werkgroepen (huurbeleid, woonruimte beleid, financiën, technische zaken en onderhoud, communicatie) wordt dit jaar geëvalueerd.

Verder is scholing een belangrijk onderwerp. Daarnaast zal opnieuw worden geprobeerd deskundigheid van huurders te mobiliseren; bijvoorbeeld door incidenteel gebruik te maken van hun deskundigheid bij specifieke onderwerpen.

Begroting 2017

Post

Bedrag

Omschrijving

Algemene Leden Vergaderingen

€ 800,00

Drukkosten uitnodiging / zaalhuur / catering
Publiciteit / Nieuwsbrief

€ 600,00

2 Nieuwsbrieven / PR activiteiten
Bestuurskosten

€ 3.500,00

Bezoek vergaderingen / cursussen reiskosten / vergoeding PC en telefoon
Kosten (project) / Vrijwilligers / externen

€ 400,00

Vergoeding / attentie deelnemers
Administratiekosten

€ 300,00

 Bankkosten / hosting website
Opleiding / Cursussen  PM
Diversen

€ 500,00

Kantoorartikelen / lectuur / attenties overig drukwerk
Onvoorzien (5%)

€ 300,00

Totaal

€ 6.400,00