Selecteer een pagina

Post

Bedrag

Omschrijving

Algemene Leden Vergaderingen

€ 800,00

Drukkosten uitnodiging / zaalhuur / catering
Publiciteit / Nieuwsbrief

€ 600,00

2 Nieuwsbrieven / PR activiteiten
Bestuurskosten

€ 3.500,00

Bezoek vergaderingen / cursussen reiskosten / vergoeding PC en telefoon
Kosten (project) / Vrijwilligers / externen

€ 400,00

Vergoeding / attentie deelnemers
Administratiekosten

€ 300,00

 Bankkosten / hosting website
Opleiding / Cursussen  PM
Diversen

€ 500,00

Kantoorartikelen / lectuur / attenties overig drukwerk
Onvoorzien (5%)

€ 300,00

Totaal

€ 6.400,00