Selecteer een pagina

Jaarrekening 2016

Inkomsten 

Heuvelrug Wonen  heeft in 2016  € 6250,00 beschikbaar gesteld voor het HBV werk.

Uitgaven

POST

BEGROOT  REALISATIE

AFWIJKING

Algemene Leden Vergadering 1470,00 744,50 +725,50
PR: Nieuwsbrief en website 1080,00 374,98 +705,02
Bestuurskosten 2650,00 2844,14 -194,14
Administratie / Kantoor / Bankkosten 420,00 116,14 +303,86
Participatie / Helpende handjes 350,00 132,50 +217,50
Onvoorzien / Jubileum / Ziekte e.d. 280,00 105,43 +174,57
Totaal 6250,00 43717,69 1932,31

 

Toelichting op de afwijkingen

  • Algemene Ledenvergadering 1 ipv 2
  • PR Public relations: Promotie e.d. communicatie achterban, o.a. folders, nieuwsbrieven. Hosting website HBV Doorn. Van dit budget is dit jaar domeinnaam, hosting en beveiliging website betaald.
  • Bestuurskosten:
  • Administratiekosten: minder kopieerkosten wegens in bruikleen ontvangen printer van HW.
  • Participatie / Helpende handjes: Geen aparte projecten wel helpende handjes.
  • Onvoorzien: Verzamelpost van kleine niet elders opgenomen kosten.

Resultaat

De totale uitgaven bedragen € 1932,31  minder dan begroot.