Selecteer een pagina

Doorn, 20 april 2015

Geachte heer Sleyfer,

Via een mailbericht van dhr. Kamp, manager Wonen, van 15 april jl. is Het Collectief geïnformeerd over het besluit van Heuvelrug Wonen om voor twee categorieën in de zogenaamde primaire doelgroep, de huren aan te passen en beide te verhogen met 1,00%. Eerder was dat resp. 2,00% en 1,75%. De huurverhogingen in de overige huurderscategorieën blijven gehandhaafd conform uw besluit van 8 april jl. Het Collectief is van mening dat u met deze “verlaging” bij lange na niet tegemoet komt  aan ons advies de huren dit jaar niet te verhogen. En overigens constateren wij opnieuw dat onze inhoudelijke financiële argumenten voor het ontbreken van de noodzaak tot het doorvoeren van een huurverhoging niet worden tegengesproken. Het Collectief distantieert zich daarom, ook na bovengenoemde aanpassing, nog steeds nadrukkelijk van het geformuleerde huurbeleid 2015 van Heuvelrug Wonen.

Met vriendelijke groet, Namens het Collectief