Selecteer een pagina

Hoofddoel

Het hoofddoel van de Huurders Belangen Vereniging Doorn (HBV) is het behartigen van – en opkomen voor – de belangen van álle huurders van de Utrechtse Heuvelrug (kern Doorn) van woningcorporatie Heuvelrug Wonen.

Wij staan o.a. voor redelijke huurprijzen, reële servicekosten en een goede dienstverlening door Heuvelrug Wonen. Als Heuvelrug Wonen haar beleid bepaalt, zitten wij ook aan tafel. Bij een groot aantal onderwerpen hebben wij invloed in de besluitvorming. We onderhandelen over punten als:

 • de jaarlijkse huuraanpassing,
 • onderhoud en renovatie,
 • de samenstelling en afrekening van de servicekosten,
 • de communicatie met de bewoners en de klantgerichtheid van Heuvelrug Wonen.

Mocht u vragen hebben, mail ons dan. We zullen u zo snel mogelijk proberen te antwoorden.

Tot slot: Als huurder van een woning van de woningcorporatie Heuvelrug Wonen in Doorn bent u automatisch lid van de vereniging.  Het lidmaatschap is volledig gratis. Stelt u geen prijs op het lidmaatschap dan verzoeken wij u  dit aan ons door te geven.

Wat doen wij nog meer?

 • bemiddelen tussen (groepen) huurders en het (eventueel assisteren bij het) voeren van juridische procedures waarmee het belang van huurders of algemeen het huurdersbelang is gemoeid
 • bevorderen van bewonersparticipatie zoals het instellen en in stand houden van bewonerscommissies
 •  meedenken in de uitbreiding en het verbeteren van de dienstverlening van Heuvelrug Wonen aan de huurders
 • stimuleren van de invloed van huurders op het gebruik van hun woning en de kwaliteit van de woonomgeving
 • vergaren en verstrekken van relevante informatie voor de leden en overige huurders
 • aangaan van samenwerkingsafspraken met Heuvelrug Wonen en het nastreven van volledige inspraak van de huurders bij het algehele woningbeleid, renovatie en alle overige woonvoorzieningen, de leefbaarheid en openbare voorzieningen in de buurt en door het vertegenwoordigen van de leden naar buiten toe met betrekking tot zaken van gemeenschappelijk belang
 • deskundigheidsbevordering en scholing
 • verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken over het wonen, de woonomgeving en andere zaken die daarmee verband houden
Doornse gat

Aanmelden nieuwsbrief !