Selecteer een pagina

In november hebben wij een werkgroep ingesteld van bestuursleden van de HBV Doorn, Driebergen en Leersum. Wij hebben diverse stukken gelezen en ontdekt dat de rijksoverheid bepaalt wat de maximale toegestane huurverhoging is en dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de financiële situatie van Heuvelrug Wonen om met een goed advies te komen. In filmpjes hebben wij gezien wat de gevolgen van huurverhoging voor huurders kunnen zijn en mooie voorbeelden van Woningcorporaties die weinig tot geen huurverhoging vragen.  Wij hebben onze bevindingen en een procesvoorstel besproken in het Collectief, waarin o.a. is besloten om een extern financieel deskundige te vragen om ons te helpen.

In februari ontvingen wij onderstaand voorgenomen besluit van Heuvelrug Wonen  Tabel huurbeleid 2015
Huishoudinkomen  Lager dan € 34.229 Huishoudinkomen  Hoger dan € 34.229 en lager dan € 43.785 Huishoudinkomen  Hoger dan € 43.785 Huur<€403,06 2,5% tot max. € 403,06 3,0% 5,0% € 403,06<Huur< € 618,23 2,5% tot max. € 618,23 2,75% 5,0% € 618,23 <Huur<€ 710,68 2,5% tot max. € 710,68 2,5% tot max. € 710,68 5,0% tot max. € 710,68 Huur> € 710,68 2,5% tot 93,9% maximaal redelijke huur

Na deelname aan het landelijke actie café van de Woonbond hebben wij besloten om ook zelf een actie café te organiseren op 9 maart in Leersum. Wij hebben daar vele huurders gesproken. Hun ideeën om in gesprek te gaan met Heuvelrug Wonen om ervoor te zorgen dat er geen huurverhoging zou plaats vinden, hebben wij goed kunnen gebruiken.

Op 12 maart hebben wij onze bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan Heuvelrug Wonen en deze op 18 maart met hen besproken. Op basis van deze informatie hebben wij besloten om in ons definitieve advies van 26 maart aan Heuvelrug Wonen te melden dat wij van mening zijn dat huurverhoging niet nodig is. Wij vinden dat door de gezonde financiële situatie van Heuvelrug Wonen huurverhoging niet nodig is en wij zijn van mening dat wonen betaalbaar moet blijven voor alle huurders van Heuvelrug Wonen. Helaas is ons advies niet overgenomen, maar wij hebben nog vele brieven geschreven, waardoor de verhogingen toch nog iets verlaagd zijn. Uiteindelijk zien de huurverhogingen er als volgt uit:  Tabel huurbeleid 2015
Huishoudinkomen  Lager dan € 34.229 Huishoudinkomen  Hoger dan € 34.229 en  lager dan € 43.785 Huishoudinkomen  Hoger dan € 43.785 Huur<€403,06 2% tot max. € 403,06 3,0% 5,0%
€ 403,06<Huur< € 618,23 1% tot max. € 618,23
2,5% 5,0%
€ 618,23 <Huur<€ 710,68 1% tot max. € 710,68
2,0% tot max. € 710,68
5,0% tot max. € 710,68
Huur> € 710,68 2,5% tot 93,9% maximaal redelijke huur