Selecteer een pagina

Goed nieuws voor huurders van Heuvelrug Wonen. Zij kunnen gegarandeerd besparen op hun energielasten en comfortabeler wonen. Op de website Heuvelrug Wonen Duurzaam staat informatie over wat huurders kunnen doen om hun huis te verduurzamen.

Heuvelrug Wonen verduurzaamt, de komende 5 jaar, ruim 800 woningen. Huurders kunnen een kijkje nemen op www.heuvelrugwonenduurzaam.nl. Op de website staat informatie over de verduurzamingsmaatregelen die Heuvelrug Wonen gaat aanbieden. Ook krijgen huurders inzicht in hun energieverbruik, energiebesparing en slimme tips.

Heuvelrug Wonen werkt samen met KAW, Atriensis en Huurderbelangenvereniging
In gezamenlijkheid met KAW, Atriensis en de Huurderbelangenvereniging verduurzaamt Heuvelrug Wonen op een actieve en duurzame manier haar bestaande bezit. Deze woningen worden naar energie-index <1,20 (voorheen energielabel A) gebracht.

Doel is woonlasten beheersbaar te houden
Heuvelrug Wonen neemt haar maatschappelijke opgave serieus als het gaat om het verduurzamen van haar woningvoorraad. Heuvelrug Wonen wil vooral de woonlasten van haar huurders beheersbaar houden. Daarnaast leveren zij hiermee een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.