Selecteer een pagina

Met een ferme handtekening van de zeven betrokken partijen zijn de Prestatieafspraken Wonen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een feit.

Goede huisvesting voor onze inwoners is belangrijk. Daarom hebben wij met de gemeente, woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen. Woningbouwvereniging Maarn en de collega’s huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt voor 2017 tot en met 2019. Deze prestatieafspraken zijn op 8 december 2016 door bovengenoemde partijen ondertekend.

Prestatieafspraken
De kern van de prestatieafspraken is voldoende betaalbare, duurzame en passende huisvesting voor de lage inkomensgroepen in de gemeente. De prestatieafspraken zijn een gevolg van de nieuwe Woningwet. Daarin staat dat gemeenten, huurders en woningcorporaties afspraken moeten maken over allerlei zaken die met wonen te maken hebben. Het gaat om afspraken over het aantal woningen en de prijs daarvan, maar ook om duurzaamheid van die woningen. En om huisvesting van speciale doelgroepen, zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning of mensen die zorg nodig hebben.

Prestatieafspraken Wonen PDF