Selecteer een pagina

Elk jaar op 1 juli krijgen huurdersorganisatie en de gemeente van de woningcorporaties een (verplicht) overzicht van hun plannen, die moeten bijdragen aan het  woonbeleid van de gemeente. Dit wordt ‘het bod’ genoemd. Tegelijk met dit  bod, gaat de woningcorporatie ook in overleg met de gemeente en de huurdersorganisaties om tot prestatieafspraken te komen. In prestatieafspraken leggen de woningcorporaties, gemeente en huurdersorganisaties vast wat de betrokken partijen gaan doen voor het aanbod van meer betaalbare en duurzame woningen in de gemeente.  Deze  prestatieafspraken moeten door de woningcorporaties uiterlijk 15 december ingediend worden bij de Minister  Wonen& Rijksdienst .

De gemeente en de huurdersorganisaties hebben onlangs het bod voor 2018 ontvangen van de Federatie (Heuvelrug Wonen, Rhenam  Wonen en Woningbouwvereniging Maarn) met het verzoek om een reactie te geven. In het bod  staat een overzicht  van de  activiteiten, acties en maatregelen, verdeeld over  vijf thema’s waarmee  corporaties in 2018 (en daarna) aan  de slag gaan.   Om een idee te krijgen bij de afspraken, volgen hier per thema enkele voorbeelden:

  • Bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep; voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen en nieuwbouw huurwoningen.
  • Duurzaamheid; de verduurzaming van de voorraad sociale huurwoningen en de inzet van een energiecoach.
  • Huisvesting specifiek groepen: aanbod van passende huisvesting voor senioren, ex- ggz-ers, gehandicapten en jongeren uit de jeugdzorg, met zorg en begeleiding op basis van maatwerk.
  • Leefbaarheid: wat is er nog om de leefbaarheid in dorpen te verbeteren en wat kunnen hierover met elkaar afspreken?
  • Wonen & Zorg :signalering en voorkomen van problemen op het gebied van financiën, overlast, zelfstandig wonen en leven en aanbod van wonen,  zorg en welzijn.

Het volledige bod van 2018 op de Woonvisie van de Federatie kunt u vinden op www.heuvelrug.nl/bod 2018 en op de websites van de woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Alle huurders kunnen tot uiterlijk 15 augustus bij hun huurdersorganisatie terecht voor meer informatie en via hen ook reageren op het bod.