Selecteer een pagina

Heuvelrug Wonen

HBV Doorn heeft d.m.v. het Huurderscolectief een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Heuvelrug Wonen. Hierin zijn de rechten en plichten van beide partijen ten opzichte van elkaar vastgelegd. Hier geven we een samenvatting van wat er in die samenwerkingsovereenkomst staat om duidelijker te maken wat wij nu eigenlijk voor huurders kunnen doen.

De doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is om HBV Doorn goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van de huurders die wij vertegenwoordigen. Om dit te kunnen doen is het natuurlijk belangrijk dat we met Heuvelrug Wonen overleggen en dat we dan ook als een serieuze gesprekspartner worden gezien. We hebben regelmatig (minimaal vier keer per jaar) overleg met Heuvelrug Wonen om voor de huurders belangrijke zaken te bespreken, zoals huuraanpassing, onderhoud woningen, samenstellingen afrekening van de servicekosten, toewijzingsbeleid, communicatie met de bewoners en kwaliteit van de dienstverlening van Heuvelrug Wonen.

De samenwerkingsovereenkomst kunt u downloaden.

Rechten van HBV Doorn

HBV Doorn heeft drie belangrijke rechten als huurdersvereniging, namelijk recht op informatie, adviesrecht en instemmingsrecht. Omdat ze erg belangrijk zijn voor het overleg tussen HBV Doorn en Heuvelrug Wonen, geven we hier een toelichting:

  • Recht op Informatie: Dit houdt in dat Heuvelrug Wonen ons tijdig informatie moet toesturen over bepaalde kwesties.
  • Adviesrecht: Wij kunnen Heuvelrug Wonen in een kwestie adviseren en Heuvelrug Wonen mag dit advies niet zonder opgaaf van redenen naast zich neerleggen, bijvoorbeeld bij jaarlijkse huuraanpassing.
  • Instemmingsrecht: Heuvelrug Wonen kan bepaalde beleidsbeslissingen niet nemen zonder onze toestemming.

We zijn er dus niet voor niets! Dit alles doen we overigens in samenspraak met andere huurdersbelangenverenigingen van Heuvelrug Wonen. Aangezien Heuvelrug Wonen actief is in meerdere kernen op de Utrechtse Heuvelrug, wordt veel beleid centraal bepaald. Dan zitten we samen met de huurdersbelangenverenigingen die actief zijn in de andere kernen van Heuvelrug Wonen (zoals Leersum en Driebergen) rond de tafel met Heuvelrug Wonen om mee te praten over tal van zaken. Dan behartigen we de belangen van alle huurders van Heuvelrug Wonen, maar de HBV maakt zich uiteraard extra sterk voor Doorn!

Bewonerscommissies

Problemen gelden vaak niet voor alle huurders van Heuvelrug Wonen, maar zijn complex en/of buurtgebonden. Om die belangen optimaal te behartigen zijn daarvoor in een aantal gevallen bewonersverenigingen en/of commissies opgericht. De bestuursleden daarvan zijn bewoners van het complex of de buurt en zijn dus goed op de hoogte van problemen die spelen en kunnen daardoor hun belangen ook prima behartigen. Bewonerscommissies zijn belangrijk voor het signaleren van problemen en het aankaarten hiervan bij Heuvelrug Wonen. HBV Doorn wil graag met zoveel mogelijk bewonerscommissies tot een samenwerkingsvorm komen.

Kaapse bos

Aanmelden nieuwsbrief !