Selecteer een pagina
1.     HUURBELEID

De financiële situatie van huurders is de afgelopen jaren mede door de economische crisis, duidelijk verslechterd. Toch zijn de huren door Heuvelrug Wonen in veel gevallen steeds (fors) verhoogd. Wij zijn dan ook van mening dat de huren ook in 2017 moeten worden gematigd. Hierover gaan wij (als Collectief) stevig in gesprek met Heuvelrug Wonen. Het gaat daarbij, wat ons betreft, zowel om huurders met de laagste inkomens, als om de midden en hoge inkomensgroepen.

2.     TERUG NAAR DE HUURDER

De afgelopen jaren is het aantal onderwerpen waar huurdersorganisaties mee te maken krijgen, enorm gestegen. Het gaat al lang niet meer alleen om huren en een kwalitatief goede woning. Die veelheid van onderwerpen dwingt ons om keuzes te maken. We willen dat doen in overleg met de huurders; wat vinden zij belangrijk.

3.     PRESTATIEAFSPRAKEN

In 2016 heeft huurdersbelangenvertegenwoordiging voor het eerst als volwaardige partij deelgenomen aan de jaarlijks te maken prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties op het gebied van (sociale) huisvesting in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het gaat daarbij om zaken als:

–          betaalbaarheid en beschikbaarheid

–          duurzaamheid

–          huisvesting specifieke groepen

–          wonen en zorg

In 2017 willen we meer betrokken zijn / een rol spelen bij de vervolgactiviteiten rond deze thema’s. Daarnaast zullen wij ons inzetten voor het verder structureren van het proces van prestatieafspraken; o.a. het meer concreet maken van de afspraken en het bewaken van de voortgang en de resultaten.

4.       PROFESSIONALISERING

Het jaar 2017 staat wederom in het teken van verdere professionalisering van bestuursleden; dit in samenwerking met de HBV in Leersum en Driebergen. De in 2016 gekozen structuur van  werkgroepen (huurbeleid, woonruimte beleid, financiën, technische zaken en onderhoud, communicatie) wordt dit jaar geëvalueerd.

Verder is scholing een belangrijk onderwerp. Daarnaast zal opnieuw worden geprobeerd deskundigheid van huurders te mobiliseren; bijvoorbeeld door incidenteel gebruik te maken van hun deskundigheid bij specifieke onderwerpen.