Selecteer een pagina

Op maandag 20 mei 2019 houdt de Huurdersbelangenvereniging Doorn (HBVD) haar Algemene Ledenvergadering.

Graag nodigen wij u, als huurder in Doorn van woningcorporatie Heuvelrug Wonen, uit voor deze bijeenkomst.

De vergadering vindt plaats in zalencentrum de Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn (achter de Maartenskerk); aanvang 19.30 uur.

Vanaf 19.00 uur ontvangen wij u met een kopje koffie of thee.

Na het formele gedeelte van de vergadering is er voor de huurders gelegenheid informeel na te praten met elkaar en met de bestuursleden van de huurdersbelangenvereniging. Uiteraard met een hapje en een drankje.

U kunt dan onder andere ook spreken met onze aanwezige collega bestuursleden van de lokale hbv-en te Driebergen en Leersum en met medewerkers van woningcorporatie Heuvelrug Wonen.

Agenda

  1. Welkom en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 mei 2017
  4. Jaarverslag 2017/2018 (gecombineerd)
  5. Financiële jaarverslagen 2017 en 2018, incl. begrotingen
  6. Naar een nieuwe huurdersbelangenorganisatie, toelichting/stand van zaken door de secretaris
  7. Rondvraag en Sluiting
  8. Start informele gedeelte van de bijeenkomst 

De vergaderstukken behorende bij de agendapunten 3, 4 en 5, staan voor de datum van de vergadering ter inzage op onze website bij ‘Verslagen of zijn op te vragen bij de secretaris, dhr. J. Groeneveld, tel.nr. 06-51351538.

 

Het bestuur.